แคตตาล็อกออนไลน์

  • Battery Test Chamber

    รับสร้าง ห้องทดสอบแบตเตอรี่ Battery climatic test chamber ทดสอบแบตเตอรี่เปียกแบบเติมน้ำกลั่น และทดสอบแบตเตอรี่แห้งแบบ MF ร้บสร้าง ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นTemperature test & Humidity testทดสอบด้านคุณภาพสินค้าในสภาวะจำลองสิ่งแวดล้อม รองรับการทดสอบทางอุตสาหกรรมของ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์PCB / Circuit boards, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ในกระบวนการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรม มีความสำคัญทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้จะมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด สินค้าอุตสาหกรรมจะต้องมีการทดสอบทางกายภาพ ทดสอบด้านการทนต่อสภาวะแวดล้อมทั้ง อุณหภูมิความร้อน-อุณหภูมิความเย็น ความชื้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดต่างๆ การทนต่อสภาวะแวดล้อมจริงแต่ละประเภท จึงจำต้องมี ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม ที่สามารถวัดค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ 08-1921-1562

    หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, ห้องทดลองสำหรับการทดสอบ, แบตเตอรี่-เครื่องทำ

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า